Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku

 

Odvaha a odhodlání, jež čeští a slovenští příslušníci prvního národního odboje prokázali během války a v několika letech bojů při hájení hranic republiky, byly poté po zásluze odměňovány nově založenými vyznamenáními v čele s Československým válečným křížem 1914–1918. O to více je překvapivé, že za celé meziválečné období nebyly zřizovány žádné pamětní dekorace s vazbou ke konkrétním útvarům československých legií či dobrovolců. Teprve po konci druhé světové války začalo s blížícím se třicátým výročím vzniku republiky docházet k zakládání nových pamětních dekorací ve vztahu k prvnímu národnímu odboji. Tyto dekorace jsou v současnosti nazývané jako tzv. „plukovní medaile“. Udělovaly se v prvé řadě bývalým příslušníkům těchto pluků, tedy veteránům první světové války, popřípadě jejich pozůstalým. Roky zřízení jednotlivých plukovních medailí byly ve všech případech voleny v závislosti na rok 30. výročí založení daného pluku. S ohledem na tuto skutečnost byly plukovní medaile zavedeny v období let 1946–1948. Zde prezentovaná Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku byla zřízena v roce 1947.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 36 mm při síle 2,5 mm ražená z bronzu. Dekorace je zavěšena na 40 mm široké bílé stuze se středovým modrým pruhem, lemovaným po stranách červenými pruhy. Okraje stuhy lemovány tenkým červeným proužkem.

Avers:

Na této straně dominuje veduta Nitry a nitranského hradu, lemovaná plasticky ohraničeným mezikružím o šíři 4 mm, vyplněným plasticky převýšeným reliéfem 39 lipových lístků.

Revers:

Na středu situovány letopočty zformování pluku a třicátého výročí založení pluku: 1917–1947. Vnitřní opis: BEREZAŇ (místo zformování pluku na Ukrajině) / NITRA (tradiční posádkové město pluku). Při mírně plasticky převýšeném okraji vnější opis: 7. STŘELECKÝ TATRANSKÝ PLUK.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán koupí v roce 1973.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha