Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Itálii

 

V jubilejním roce 1948 vznikla v rámci vlny tzv. plukovních medailí také „Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Itálii“, připomínající 30. výročí zformování tohoto útvaru, složeného z příslušníků československých legií v Itálii. Medaile byla u příležitosti jubilea udělována zároveň za účast v bojích v Itálii v roce 1918 a v bojích na Slovensku v letech 1918–1919.

Popis:

Pamětní medaile kruhového tvaru o průměru 35 mm při síle 2 mm ražená z bronzu. Dekorace je zavěšena na 39 mm široké průvlečné stuze červené barvy. Stuha je na středu protnutá 15 střídajícími se proužky italské trikolory, u níž je pouze poslední červený proužek nahrazen bílým. Okraje stuhy lemované vždy dvojicí bílého a modrého proužku.

Avers:

Na středu postava italského legionáře v levém poloprofilu v pokleku v pláštěnce s kloboukem bersaglierů, v pravé ruce svírá hlaveň pušky, jejíž pažba se opírá o zem šikmo u levého kolene. V horní části v ploše při mírně plasticky převýšeném okraji opis: ČS. DOBROVOLECKÝ SBOR V ITÁLII. V dolní části pod postavou legionáře v ploše při mírně plasticky převýšeném okraji opis vročení: 1918.

Revers:

Na středu umístěn klobouk italských jednotek bersaglierů, podložený lipovou ratolestí. Nad kloboukem situována jubilejní číslice: 30. V horní části v ploše při mírně plasticky převýšeném okraji opis: PAMĚTNÍ MEDAILE. V dolní části v ploše při mírně plasticky převýšeném okraji opis vročení: 1918 – 1948. Vročení je oboustranně ohraničeno lipovými snítkami o třech listech. Horní opis a spodní vročení jsou od sebe volně odděleny dvěma pěticípými hvězdami, situovanými v ploše při mírně plasticky převýšeném okraji. Třetí pěticípá hvězda umístěna mírně stranou pod kloboukem.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán koupí v roce 1992.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha