Pamětní medaile Mezinárodní federace starých bojovníků (FIDAC)

Medaile původně francouzského původu byla určena pro spojenecké vojáky, kteří byli sdruženi ve federaci FIDAC (pro veterány Velké války, tedy 1. světové války). Medaile byla ražena pro její československé příslušníky na našem území.
Medaile je bronzová o průměru 36 mm. Okraj aversu je zvýšený a úzce orámovaný. Na střed je umístěna postava ženy v přímém pohledu, hledící k levému okraji medaile. Obě ruce opírá o horní okraje kamenných sloupů. V pravici drží kolmo vztyčenou vavřínovou snítku, levicí pokládá na sloup svitek papíru. Na sloupoví v popředí jsou pochodně s plameny. Celek výjevu je rámován dvěma stočenými vavřínovými ratolestmi. Při levém okraji dole podpis medailéra. Na reversu je při okraji zvýšené hladké mezikruží. Na středu plochy rámovaný obdélníkový štítek, jehož dolní okraj je směrem dolů vybočený a v dolní části doplněný ornamentem. Z něj vybíhají na obě strany ratolesti – vavřínová a dubová. Při horním okraji je umístěn antický kahanec, pod ním nápis FIDAC. Na střed plochy medaile jsou umístěny letopočty 1918–19.

Medaile byla součástí již původní sbírky Památníku odboje, předchůdce Vojenského historického ústavu.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha