Pamětní medaile na císařské manévry v Bystřici pod Hostýnem 1897

 

V září roku 1897 se kraj kolem Bystřice pod Hostýnem stal dějištěm velkých manévrů c. a k. armády pod dohledem samotného císaře Františka Josefa I., doprovázeného mimo jiné i zahraničními vojenskými přidělenci Itálie a Německa. Císař, kterého na nádraží při příjezdu vítal spolu s obecním zastupitelstvem Bystřice pod Hostýnem také moravský zemský výbor,  při této příležitosti před začátkem manévrů navštívil významné poutní místo Svatý Hostýn. S ohledem na vojenský charakter návštěvy císař neuděloval žádné audience a věnoval se pouze manévrům. Tyto v oblasti trvaly od 1. do 4. září a na jejich památku bylo vydáno několik verzí pamětní medaile pro účastníky manévrů podobně jako v případě předchozích vojenských cvičení.

Popis:

Medaile z bílého kovu o průměru 33 mm při síle 3 mm s mírně plasticky převýšeným okrajem a závěsným ouškem. Stuha chybí.

Avers:

Na středu pravý profil císaře Františka Josefa I. s vavřínovým věncem, lemovaný kruhovým věncem vavřínových lístků. V borduře při plasticky převýšeném okraji opis: FRANCISCUS JOSEPHUS I IMPERATOR ET REX (František Josef I., císař a král).

Revers:

Na středu medaile v pozadí manévrující oddíly pěchoty a na horizontu naznačeném ve 2/3 plochy formace jezdectva. V heraldicky pravé polovině v popředí dělostřelecká baterie s obsluhou, ve spodní části plochy v popředí část zápřahu. V horní části plochy při plasticky převýšeném okraji volně situován opis: MANÖVER (manévry). Pod opisem letopočet: 1897.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán koupí v roce 1969.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha