Pamětní medaile Pěšího pluku 32. „Gardského“

 

Od založení republiky do roku 1938 vzniklo poměrně málo dekorací pamětního a záslužného charakteru s vazbou na první světovou válku a boje o hranice republiky, jako byl například Pamětní odznak československého dobrovolce z let 1918─1919. Obdobné dekorace zřízené z iniciativy některých vlasteneckých a braneckých organizací měly polooficiální charakter, nicméně i tak bylo jejich veřejné nošení akceptováno. K zásadnějšímu obohacení palety záslužných a pamětních dekorací ve vztahu k první světové válce došlo až zpětně v letech 1946─1948, kdy docházelo z iniciativy jednotlivých pluků s legionářskou tradicí k zakládání tzv. „plukovních medailí“, určených veteránům první světové války, jejich pozůstalým a dodatečně důstojníkům dotyčných pluků. Mezi ně náležela rovněž Pamětní medaile 32. pěšího pluku „Gardského“.

Pamětní medaile 32. pěšího pluku „Gardského“ je poměrně specifická a od většiny ostatních plukovních medailí se výrazně liší v několika detailech. Stran zpracování se jedná o provedení klenotu i jeho zavěšení pomocí závěsné lišty. Dále bylo s ohledem na místo dislokování pluku v Košicích přikročeno ke zhotovení textů na reversu ve slovenštině. Symbolika použitá na dekoraci také na rozdíl od ostatních plukovních medailí částečně reflektuje nastupující éru komunismu a za pozornost stojí rovněž tinktury zvolené pro kolorování stuhy, neboť jsou barevně shodné se stuhou Pamětního odznaku československého dobrovolce z let 1918─1919.

Popis:

Bronzový klenot tvaru kruhu o průměru 38 mm při síle 2 mm, v horní části nastavený o pevné převýšení se závěsnou lištou. Výška klenotu včetně lišty je 49 mm. Dekorace je zavěšena na 39 mm široké průvlečné stuze. Stuha je modrá s červeným začištěním okrajů a při okrajích protnutá vždy červeným pruhem s lemování z tenkých bílých proužků.

Avers:

Na středu plochy aversu se nachází v popředí v pravém poloprofilu československý voják s přilbou vz. 32 a sovětským samopalem PPŠ-41, v pozadí italský legionář s mírně šikmo drženou puškou s bajonetem a s kloboukem bersaglierů. Oba muži třímají levicí žerď československé vlajky, která tvoří pevné převýšení klenotu.  Pod vlajkou nad hlavami vojáků situované vročení založení pluku a výročí: 1918 – 1948. Po obvodu medaile od žerdi vlajky k jejímu okraji se nachází věnec 26 lipových lístků, ve spodní části přeložený menší pěticípou hvězdou.

Revers:

Na středu umístěna velká pěticípá hvězda, mírně převýšená pevným rozšířením klenotu v horní části. Volně při okraji mírně plasticky převýšený opis: BUDEME CHRÁNIT VÝDOBYTKY NÁRODNEJ REVOLUCE. Na ploše převýšení dvouřádkový nápis: 30. ROKOV PEŠ. PL. 32 / „GARDSKÉHO“.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán darem v roce 1976.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha