Pamětní medaile pěšího pluku 35 „Foligno“

 

 

V meziválečném období vzniklo pouze několik dekorací pamětního a záslužného charakteru, avšak žádná z nich neměla charakter pamětní dekorace ve vztahu ke konkrétním organizačním celkům československých legií. Tento stav doznal změny krátce po druhé světové válce, kdy během let 1946─1948 vzniklo větší množství dekorací s vazbou na tradiční pluky, vycházející z prvoválečných pluků československých legií. Tyto dekorace, dnes běžně označované jako tzv. „plukovní medaile“, byly určeny především k dekorování veteránů první světové války, tedy bývalých příslušníků těchto pluků či jejich pozůstalých, sekundárně pak k dekorování důstojníků těchto pluků. Roky zřízení jednotlivých dekorací byly ve všech případech voleny ve vztahu k 30. výročí založení daného pluku, jímž byl v případě Pamětní medaile pěšího pluku 35 „Foligno“ rok 1918.

Popis:

Klenot tvaru kruhu o průměru 40 mm při síle 2 mm, ražený z bronzu, zavěšený na 38 mm široké průvlečné stuze s širokým světlemodrým pruhem na středu, proťatým zeleným pruhem. V obou polovinách stuhy se nacházejí dvojice širších pruhů v bílé a červené barvě.

Avers:

V horní polovině plochy se nachází třířádkový nápis: 35 / FOLIGNO / 1918 – 1948. Pod nápisem je v dolní polovině plochy umístěna pěticípá hvězda s paprsky mezi cípy a poloviční věnec lipových listů při mírně plasticky převýšeném okraji.

Revers:

Na středu situován dvouřádkový nápis: PRAVDA / VÍŤEZÍ. V dolní polovině plochy se nachází symbol antické nádoby s plameny řeckého ohně, po stranách provázené lipovými ratolestmi. Volně při mírně plasticky převýšeném okraji plasticky převýšený opis: ČESKOSLOVENSKÝ PĚŠÍ PLUK 35 FOLIGNO.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán darem v roce 1976.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha