Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi

 

Ze souboru pamětních medailí československých legií v Rusku mírně vybočuje několik dekorací, věnovaných technickým složkám vojska. Mezi ně patří Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi. Je nutno podotknout, že vedle dělostřelectva, které bylo vždy nezbytnou podpůrnou bojovou složkou pozemního vojska, měla důležitou úlohu právě strojírenská samostatná rota, jejíž  úkol spočíval především v zajištění fungujícího železničního spojení, nezbytného při pohybu po Transsibiřské magistrále.

Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi byla zřízena v roce 1948 u příležitosti 30. výročí zformování tohoto útvaru. Jejím specifikem je skutečnost, že ve srovnání s ostatními tzv. plukovními medailemi působí poněkud stroze a více využívá textu.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 37 mm při síle 2 mm ražená ze slitiny bílého kovu je zavěšena na 39 mm široké červené stuze, protnuté při okrajích a na středu dvojicemi bílých pruhů se zelenými pruhy uprostřed.

Avers:

V plasticky snížené borduře plasticky převýšený opis: STROJÍRENSKÁ SAM. ROTA DOPRAVNÍ VLAK. DÍLNY. Na text opisu navazuje na středu umístěný třířádkový nápis: ČS. / VOJSKA / NA RUSI. Nápis je převýšen lvem z československého malého státního znaku s čestným slovenským štítkem.

Revers:

Na středu mírně plasticky snížený obdélníkový rámeček o rozměrech 28 mm x 10 mm s třířádkovým plasticky převýšeným nápisem: NA PAMĚT / 30. VÝROČÍ / ZALOŽENÍ. V horní části plochy nad rámečkem se nachází tradiční železničářský symbol okřídleného kola lokomotivy, ve spodní části pod rámečkem kladivo zkřížené s francouzským klíčem.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán koupí v roce 1987.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha