Pamětní medaile Za věrnost a brannost

Pamětní medaile „Za vernosť a brannosť“ byla založena na přelomu let 1945 a 1946. Jde o spolkovou medailí vojenského Sdružení dobrovolníků, kteří se zúčastnili obrany Slovenska v letech 1918–1919. Plochu přední strany medaile vyplňuje postava dívky v národním kroji s dlouhými copy splývajícími na prsa, která v pravé ruce drží srdce jako symbol lásky a v levé ruce svírá kruh symbolizující jednotu Čechů a Slováků. Dívka má u pasu meč vyčnívající při levé straně svým jílcem. Při samém okraji medaile je umístěn půlvěnec tvořený dvěmi vavřínovými ratolestmi, vzájemně překříženými. Plochu zadní strany vyplňuje slovenská symbolika v podobě zemského znaku s opisy: ZA VERNOSŤ A BRANNOSŤ / 1918–1938.

Medaile je osobní památkou na někdejšího ředitele Vojenského historického ústavu a pozdějšího prezidenta Československé socialistické republiky generála Ludvíka Svobodu (1895–1979). Medaile byla získána darem. Jmenovaný ji obdržel z titulu své tehdy vykonávané funkce ministra národní obrany (1945–1950). V době bojů za zajištění integrity státního území na Slovensku na přelomu let 1918 a 1919 pobýval Ludvík Svoboda ještě na území Ruska jakožto příslušník tamních československých legií.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha