Pamětní mince francouzské Národní školy pro aktivní poddůstojníky

 

Historie nevelkého města Saint-Maixent-l´École je tradičně spojena s ozbrojenými silami Francie. Od roku 1808 zde s určitými časovými mezerami až do roku 1994 působil 114. pěší pluk, který také po značnou část svého působení poskytoval podporu a zázemí místní vojenské škole. V roce 1881 zde byla pro důstojníky založena Vojenská škola pěšího vojska (École Militaire d’Infanterie – EMI), která se tak současně stala základem tradice vojenského vzdělávání v tomto městě. Škola během své historie několikrát změnila název a částečně i zaměření výuky. Poprvé se tak stalo v roce 1925, kdy byla přejmenována na Vojenskou školu pěšího vojska a bojové vozby (École Militaire de l’Infanterie et des Chars de Combat – EMICC). Dnešní podoba a zaměření školy byly ustanovené v září 1963, kdy došlo také ke změně názvu na Národní školu pro aktivní poddůstojníky (École Nationale des Sous-Officiers d´Active – ENSOA). Při škole vzniklo roku 1986 v moderní podobě rovněž malé muzeum, jehož základy byly položeny již v roce 1933. Žáky vojenských škol v Saint-Maixent-l´École byly po více či méně krátkou dobu takové osobnosti jako Charles de Gaulle či Georges Pompidou. Za pozornost stojí rovněž skutečnost, že v roce 1940 se tehdejší žáci školy spolu s kadety ze Saumuru aktivně zúčastnili obranných bojů na Loiře.

V roce 2013 slavila Národní škola pro aktivní poddůstojníky padesát let své moderní existence a při této příležitosti vydala rovněž pamětní minci. Prezentovaný exemplář pamětní mince byl do sbírky Vojenského historického ústavu Praha věnován darem prostřednictvím pana Eugèna Václava Fauchera, syna někdejšího velitele francouzské vojenské mise v Československé republice z letech 1923–1938, generála Louise-Eugèna Fauchera. Ten v Saint-Maixent-l´École dlouhá léta žil a v jeho domě dnes žije i pan Eugèn Václav Faucher.

Popis:

Pamětní mince o průměru 34 mm při síle 2 mm, ražená ze žlutého kovu.

Avers:

Na středu reliéf hlavní budovy vojenské školy v Saint-Maixent-l´École, zasahující ve spodní části mince do ohraničené bordury. Nad budovou mírně stranou umístěn městský znak obce Saint-Maixent-l´École. V borduře, jejíž vnější okraj je tvořen perlením při mírně plasticky převýšeném okraji samotné mince, situován horní opis: SAINT-MAIXENT-L´ÉCOLE

Revers:

Na středu znak Národní školy pro aktivní poddůstojníky ve formě na výšku postaveného obdélníku, jehož horní kratší strana je zakřivené konvexně a spodní konkávně. Ve spodní části obdélníku se nachází vztyčená paže s mečem, nad ní jsou umístěny dva prýmky odpovídající hodnosti poddůstojníka (Sergent). Při okraji obdélníku v ohraničené borduře opis, jehož části jsou vzájemně odděleny naznačenými hřeby: S´ELEVER PAR L´EFFORT / ENSOA / 1963 2013. V borduře mince, jejíž vnější okraj je tvořen perlením při mírně plasticky převýšeném okraji samotné mince, situován opis: 1963-CINQUANTENAIRE-2013 / ÉCOLE NATIONAL DES SOUS-OFFICIERS D´ACTIVE.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2019.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha