Pamětní mince k 100. výročí Washingtonské deklarace

 

Česká národní banka příležitostně vydává pamětní mince ve vztahu k významným výročím či osobnostem. V minulém roce takto připomněla 100. výročí podpisu Washingtonské deklarace, tedy prohlášení nezávislosti československého národa prozatímní vládou, jíž představovali Tomáš Garrigue Masaryk jako předseda vlády a ministr financí, Edvard Beneš jako ministr zahraničních věcí a ministr vnitra a Milan Rastislav Štefánik jako ministr války. Deklarace je tradičně datována ke dni 18. října 1918, kdy byla oficiálně předána na Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických a v souvislosti s tím byla i nazvána, třebaže původním místem vydání bylo sídlo Prozatímní vlády československé v Paříži.

Vznik této mince se také dotýká odborné činnosti VHÚ Praha, neboť k jednání komise, která hodnotila soutěžní návrhy na podobu mince v roce 2017, byli ze strany ČNB přizváni také zástupci VHÚ Mgr. Tomáš Jakl a Mgr. Jan Biederman, Ph.D. Autorem zde prezentovaného vítězného soutěžního návrhu, podle něhož byla mince zhotovena, je MgA. Jakub Orava. Emise proběhla 17. 10. 2018, raženo bylo 5000 ks v běžné kvalitě a 9700 ks ve špičkové kvalitě. Mince razila Česká mincovna, a. s. Jablonec nad Nisou.

Popis:

Pamětní mince o průměru 40 mm při síle 2,9 mm a hmotnost 25 g, ražená ze stříbra s příměsí mědi v přesném poměru 925 Ag, 75 Cu. V etui.

Avers:

Na střed plochy je umístěn na podkladovém čtverci heraldicky doprava natočený mírně plasticky převýšený český lev ve skoku nesoucí srdeční štítek se znakem Slovenska (trojvrší a patriarší kříž). Koruna, tlapy a ocas lva mírně přesahují okraje podkladového čtverce. Podél tří stran podkladového čtverce volně v ploše nápis: ZDAR, ZDAR, ZDAR NAŠÍ / SAMOSTATNOSTI / CZECHOSLOVAKS ! Nad lvem při mírně plasticky převýšeném okraji plocha s puncem České mincovny: ČM. Volně v ploše podél mírně plasticky převýšeného okraje opis: 500 Kč / ČESKÁ REPUBLIKA.

Revers:

Na středu mírně plasticky převýšený reliéf Kapitolu – sídla Kongresu Spojených států amerických – umístěný na podkladovém obdélníku. Na obdélníku v pozadí za Kapitolem úryvek z textu deklarace, pod ním při spodním okraji nápis: TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK. Podél bočních stran podkladového obdélníku volně v ploše nápis: M. R. ŠTEFÁNIK / E. BENEŠ. Na pozadí za podkladovým obdélníkem napříč mincí československá vlajka, nesoucí v horní části v klínu písmeno V (vítězství). Volně v ploše podél mírně plasticky převýšeného okraje opis: WASHINGTONSKÁ / DEKLARACE 1918‒2018.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2019.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha