Pamětní odznak 1. vojenského poradního týmu Czech MAT Logar

 

Na počátku března 2013 zahájil na základně Shank v afghánské provincii Lógar činnost český vojenský poradní tým MAT (Military Advisory Team). Čeští instruktoři v rámci MAT poskytovali Afghánské národní armádě (ANA) poradenskou činnost v oblasti plánování a řízení operací na úrovni štábu praporu. Navazovali tak na činnost předchozího poradního a výcvikového týmu OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team), jehož činnost cílila na přípravu velitelů na taktické úrovni družstva, čety nebo roty. Prezentovaný pamětní odznak byl udělován příslušníkům 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec, kteří zajišťovali činnost 1. vojenského poradního týmu Czech MAT Logar.

Popis:

Pamětní odznak na stuze, tvořený medailí kruhového tvaru raženou z tombaku o průměru maximálně 40 mm při síle 2-3 mm. Stuha pískové barvy, na středu proťata pásem složeným ze sedmi pruhů – na středu oranžový pruh, na nějž navazují pruhy žluté, na ně červené a motiv lemují pruhy černé barvy. Při heraldicky pravém okraji je stuha doplněna českou národní trikolorou, při levém pak afghánskou trikolorou. Stužka v barvách a v šíři stuhy pamětního odznaku doplněna miniaturou, která je tvořena kovovým raženým oválem stejného kovu jako medaile s nápisem: 1. MAT.

Avers:

Na střed je položen zavedený znak MAT s hořící pochodní, který je v poli následujícím směrem k okraji v odděleném mezikruží doplněn v horní části opisem: CZECH MAT LOGAR, v dolní pak ekvivalentem v místním jazyce. Oddělená bordura při okraji nese horní opis: 1st MILITARY ADVISOR TEAM a spodní opis: MARCH 2013 – OCTOBER 2013.

Revers:

Na střed plochy položena graficky ztvárněná obrysová mapa Afghánistánu s šikmo položeným nápisem: AFGHANISTAN. Na mapě je vyznačen pouze jeden topografický bod, v heraldicky pravé horní části je mapa částečně přeložena znakem 44. lehkého motorizovaného praporu. Při horním okraji je v oddělené borduře umístěn horní opis: ISAF. Při dolním okraji v borduře opis ve formě bojového hesla 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec: HLEDIŽ A DRŽ SE KAŽDÝ ŠIKU SVÉHO.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán darem v roce 2013.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha