Pamětní odznak 10. úkolového uskupení Mali – EU TM

 

Na jaře roku 2012 se malijská vláda s ohledem na nedostatek vlastních sil při řešení bezpečnostní krize obrátila s žádostí o pomoc na Francouzskou republiku a OSN. Důvodem byli islámští extremisté, kteří využili povstání Tuaregů a dočasně převzali kontrolu nad Tuaregy vyhlášeným státem Azavad, a tak dostali pod kontrolu více jak polovinu Malijské republiky. V této souvislosti byla rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2071 zřízena pro Mali tréninková mise, v jejímž rámci se příslušníci armád oslovených států včetně Evropské unie začali podílet na výcviku a přípravě malijských vládních jednotek pro boj s islámskými extrémisty.

Zahajující jednotka 1. úkolového uskupení AČR určená pro misi Mali – EU TM (Mali European Training Mission), zajišťovaná především příslušníky 43. výsadkového mechanizovaného praporu z Chrudimi, zahájila v Mali plnění úkolů v polovině března 2013. Pro účastníky úkolových uskupení z řad AČR byl v průběhu roku 2013 zřízen první pamětní odznak za působení na tréninkové misi v Mali povolený k nošení na vojenském stejnokroji. Následně jsou zřizovány další pro jednotlivá úkolová uskupení AČR, působící v rámci této mise.

Prezentovaný pamětní odznak byl za účast v misi Mali – EU TM udělován příslušníkům 10. úkolového uskupení AČR, zajišťovaného především příslušníky 131. dělostřeleckého oddílu z Jinců. Úkolové uskupení personálně doplnili také příslušníci 4. brigády rychlého nasazení ze 41. mechanizovaného praporu ze Žatce, 42. mechanizovaného praporu z Tábora a 43. výsadkového praporu z Chrudimi, dále příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie z Vyškova, 102. průzkumného praporu z Prostějova a Centra operačně taktických systémů velení a řízení AKIS z Lipníku nad Bečvou.

Popis:

Pamětní odznak na stuze, tvořený medailí kruhového tvaru o průměru 40 mm při síle 3 mm ražený z patinovaného tombaku. Stuha o šíři 38 mm tvořená třemi svisle orientovanými pruhy v pořadí barev zelená – žlutá – červená. Prostřední žlutý pruh uprostřed protnutý třemi úzkými pruhy v barvách národní trikolory bílá – červená – modrá. Stužka v barvách a v šíři stuhy pamětního odznaku. Na stužce tombaková miniatura kruhového tvaru nesoucí siluetu státu Mali částečně překrytou siluetou hrocha a číslicí 10.

Avers:

Na střed plochy umístěna silueta státu Mali provázená v kruhu dvanácti pěticípými hvězdami. V ohraničené borduře vložen opis. Horní opis: EUROPEAN UNION, spodní opis: TRAINING MISSION MALI.

Revers:

Na střed plochy umístěn znak města Bamako. V ploše odznaku pod znakem města Bamaka vyhrazeno místo pro ražbu pořadového čísla odznaku: 035. V ohraničené borduře vložen opis. Horní opis: 10. ÚKOLOVÉ USKUPENÍ AČR EUTM. Spodní opis: MALI 2017/2018.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2018.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha