Pamětní odznak 15. výročí založení 102. průzkumného praporu “generála Karla Palečka”

 

V letech 1993–1994 došlo na základě starších útvarů Armády České republiky k novému zformování tří průzkumných praporů: 2. průzkumného praporu Vimperk, 4. průzkumného praporu Bechyně a 7. průzkumného praporu Kroměříž. V roce 2000 se mezi ně zařadil také nový 11. průzkumný prapor Prostějov. V důsledku organizačních změn došlo k 1. 12. 2003 k přeformování a sloučení uvedených útvarů do nově určeného 102. průzkumného praporu “generála Karla Palečka”, dislokovaného v Prostějově. Útvar rovněž převzal znak původního 11. průzkumného praporu.

U příležitosti patnáctého výročí založení 102. průzkumného praporu došlo v roce 2018 ke zřízení Pamětního odznaku 15. výročí založení 102. průzkumného praporu, jehož podoba byla stanovena a schválena ředitelem Vojenského historického ústavu Praha spisem Čj. MO 172569/2018-1241. Třebaže se jedná o dekoraci zřízenou ve vztahu k současnému 102. průzkumného praporu, použitou symbolikou se hrdě hlásí ke zmiňovaným předchozím organizačním celkům průzkumného vojska a jejich odkazu.

Popis:

Pamětní odznak na stuze, tvořený medailí kruhového tvaru, která je ražená z patinovaného tombaku o průměru 40 mm při síle 3 mm. Stuha o šíři 38 mm zelená, na středu polcená svislým tmavě červeným pruhem. V heraldicky pravé polovině při okraji červený a žlutý pruh, vzájemně oddělené zeleným pruhem, v heraldicky levé polovině při okraji černý a modrý pruh, vzájemně oddělené zeleným pruhem. Stužka v barvách a v šíři stuhy pamětního odznaku.

Avers:

V horní části mírně od středu plochy umístěn znak 102. průzkumného praporu Prostějov (v kruhu umístěný padák, v popředí bojový nůž Falco s čepelí podloženou křídly a dvěma zkříženými blesky), ve spodní části znak bývalého 4. průzkumného praporu Bechyně (v kruhu umístěný klín hrotem dolů, na něm na středu z čelního pohledu lebka, pod níž se nacházejí zkřížené meče), heraldicky vpravo znak bývalého 7. průzkumného praporu Kroměříž (v kruhu umístěný rak), heraldicky vlevo znak bývalého 2. průzkumného praporu Vimperk (v kruhu umístěný netopýr, podložený padákem). Při plasticky převýšeném okraji opis. Horní opis: PRŮZKUMNÝ PRAPOR GENERÁLA KARLA PALEČKA, spodní opis: 15. VÝROČÍ 2003-2018.

Revers:

V horní polovině plochy umístěn nápis: 102. pzpr. / PROSTĚJOV. Ve spodní polovině plochy vyhrazené místo pro ražbu pořadového čísla odznaku: 027.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2019.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha