Pamětní odznak 3. strážní roty BAF

 

Příslušníci AČR s ohledem na mezinárodní závazky dlouhodobě přispívají k plnění mise Rozhodná podpora (Resolute Support), jejímž cílem je stabilizace Afghánistánu. V rámci této mnohostranné činnosti je cenným příspěvkem českých vojáků také strážní rota BAF (Bagram Air Field), zajištující bezpečnostní opatření v blízkosti letiště v rámci prostoru TF 1-320 severní bezpečnostní zóny Bagramu (Bagram Security Zone) v provincii Parwan. Úkolem roty je ve spolupráci s americkými a afghánskými vládními silami čelit nepřátelským aktivitám cíleným proti základně Bagram a zajišťovat mobilní patroly na vozidlech. První strážní rota zahájila plnění úkolu v říjnu 2013.

Prezentovaný exemplář pamětního odznaku byl udělován příslušníkům 3. strážní roty BAF, která plnila svěřené úkoly od října 2014 do dubna 2015.

Popis:

Pamětní odznak na stuze tvořený medailí kruhového tvaru, která je ražená z patinovaného tombaku o průměru maximálně 40 mm při síle 2-3 mm. Stuha pískové barvy, rozdělená na středu kombinací dvou světle modrých, mezi nimiž se nachází pruh šedý, a v obou polovinách proťatá pásem složeným ze tří pruhů – v pravé polovině v trikoloře České republiky, v levé polovině v trikoloře Afghánistánu. Pruhy jsou rozmístěny v pořadí písková-bílá-červená-modrá-písková-modrá světlá-šedá-modrá světlá-písková-černá-červená-zelená tmavá-písková. Stužka v barvách a v šíři stuhy pamětního odznaku s miniaturou. Na pozadí miniatury matně linkou naznačená silueta horského masivu a přistávací dráha, překrytá v popředí pořadovou římskou číslicí aktuální strážní roty: III.

Avers:

Na střed plochy je umístěn doprava kráčející český lev. Motiv je doplněn horním a dolním opisem, umístěným v ohraničené borduře. Horní opis: STRÁŽNÍ ROTA BAF, spodní opis: FORCE PROTECTION COMPANY. Opisy jsou od sebe na dvou místech vzájemně odděleny mezerou.

Revers:

Na střed plochy je v pozadí umístěna matně linkou naznačená silueta horského masivu, v popředí překrytá dvěma exempláři bojové techniky jednotek NATO – ISAF. Spodní dvě pětiny zabírá vozidlo International MaxxPro MRAP, přídí natočené v poloprofilu doleva. V horní části odznaku se v poslední pětině nachází vzlétající nákladní letoun, přídí natočený doprava. Mezi letounem a okrajem bordury se nachází prostor pro ražbu čísla odznaku. Celý motiv je doplněn horním a spodním opisem, umístěným v ohraničené borduře. Horní opis: AFGHANISTAN PARWAN PROVINCE, spodní opis: BAGRAM AIRFIELD. Opisy jsou od sebe na dvou místech vzájemně odděleny mezerou.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán darem v roce 2015.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha