Pamětní odznak 8. úkolového uskupení Mali – EU TM

 

Na jaře roku 2012 se malijská vláda s ohledem na nedostatek vlastních sil při řešení bezpečnostní krize obrátila s žádostí o pomoc na Francouzskou republiku a OSN. Důvodem byli islámští extremisté, kteří využili povstání Tuaregů a dočasně převzali kontrolu nad Tuaregy vyhlášeným státem Azavad, a tak dostali pod kontrolu více jak polovinu Malijské republiky. V této souvislosti byla rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2071 zřízena pro Mali tréninková mise, v jejímž rámci se příslušníci armád oslovených států včetně Evropské unie začali podílet na výcviku a přípravě malijských vládních jednotek pro boj s islámskými extrémisty.

Zahajující jednotka 1. úkolového uskupení AČR určená pro misi Mali – EU TM (Mali European Training Mission), zajišťovaná především příslušníky 43. výsadkového mechanizovaného praporu z Chrudimi, zahájila v Mali plnění úkolů v polovině března 2013. Pro účastníky úkolových uskupení z řad AČR byl v průběhu roku 2013 zřízen první pamětní odznak za působení na tréninkové misi v Mali, povolený k nošení na vojenském stejnokroji a následně jsou zřizovány další pro jednotlivá úkolová uskupení AČR, působící v rámci této mise.

Prezentovaný pamětní odznak byl udělován příslušníkům 8. úkolového uskupení AČR v misi Mali – EU TM, zajišťovanou příslušníky 72. mechanizovaného praporu Přáslavice.

Popis:

Pamětní odznak na stuze, tvořený medailí kruhového tvaru, která je ražená z patinovaného tombaku o průměru maximálně 40 mm při síle 2-3 mm. Stuha tvořená třemi svisle orientovanými pruhy v pořadí barev zelená – žlutá – červená. Prostřední žlutý pruh uprostřed protnutý třemi úzkými pruhy v barvách národní trikolory v pořadí bílá – červená – modrá. Pruhy jsou rozmístěny v celkovém pořadí zelená-žlutá-bílá-červená-modrá-žlutá-červená. Stužka je v barvách a v šíři stuhy pamětního odznaku. Na stužce se nachází tombaková miniatura kruhového tvaru. Na miniatuře silueta státu Mali, částečně překrytá siluetou hrocha a číslicí 8.

Avers:

Na střed plochy umístěna silueta státu Mali, provázená v kruhu dvanácti pěticípými hvězdami. V ohraničené borduře vložen opis. Horní opis: EUROPEAN UNION, spodní opis: TRAINING MISSION MALI.

Revers:

Na střed plochy umístěn znak 72. mechanizovaného praporu. V ploše odznaku nad znakem 72. mechanizovaného praporu místo pro ražbu čísla odznaku. V ohraničené borduře vložen opis. Horní opis: 72. MECHANIZOVANÝ PRAPOR. Spodní opis: 72nd MECHANIZED BATTALION.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán darem v roce 2017.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha