Pamětní odznak Jednotky Vojenské policie ochrany Zastupitelského úřadu v Kábulu (KAMBA)

 

V souvislosti s mezinárodní vojenskou misí ISAF (International Security Assistance Force – Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly) nabyl okruh činností vojáků AČR v na rozsahu i pestrosti, a to zejména v oblasti, rekonstrukční, podpůrné a poradenské, ale také strážní. Specifický úkol v této souvislosti plní Vojenská policie AČR, která zajišťuje ochranu a obranu zastupitelského úřadu České republiky a jeho pracovníků v Kábulu. Prezentovaný pamětní odznak, který byl vytvořen a schválen v roce 2017, je určen pro vojáky z povolání, občanské zaměstnance i cizí státní příslušníky, kteří se významně podíleli na přípravě a plnění úkolů v rámci ochrany Zastupitelského úřadu Kábul na území Afghánistánu (mise KAMBA).

Popis:

Klenot tvaru kosočtverce o úhlopříčce 40 mm s mírně konvexně zakřivenými stranami, jehož rohy jsou doplněny o pětiboké bastiony s naznačenými ochozy. Dekorace o síle 2-3 mm je ražena z tombaku v povrchové úpravě starostříbra. Stuha o šíři 37 mm tmavě modré barvy, v obou polovinách protnutá při okrajích pásem složeným ze tří pruhů – v heraldicky pravé polovině v trikoloře České republiky, v heraldicky levé polovině v trikoloře Afghánistánu. Pruhy jsou rozmístěny v pořadí modrá podklad-bílá-červená-modrá- modrá podklad-černá-červená-tmavě zelená-modrá.

Avers:

Na středu plochy silueta Afghánistánu s vyznačenou pozicí hlavního města, převýšenou nápisem KÁBUL. Ve spodní části klenotu heraldicky vlevo silueta Afghánistánu částečně překryta znakem Vojenské policie. Nad siluetou Afghánistánu nápis: KAMBA.

Revers:

Na střed plochy umístěn symbol vojenské policie, hořící granát se šesti plameny. Pod granátem nápis: AFGHÁNISTÁN. V horní části číslo odznaku: 000.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2017.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha