Pamětní odznak společného poradního týmu vrchního velitele NATO v Evropě

 

Po přistoupení České republiky do Organizace Severoatlantické aliance (NATO) 12. března 1999 došlo rovněž na začlenění vybraných organizačních celků Armády České republiky do sil reakce NATO (NATO Response Force – NRF). V této souvislosti byli příslušníci Armády České republiky zapojeni v rámci NRF rovněž do tzv. společného poradního týmu vrchního velitele NATO v Evropě v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení (Nuclear, Biological and Chemical Joint Assassement Team – NBC JAT).

Pro ocenění příslušníků společného poradního týmu zřídil v roce 2004 první velitel NBC JAT pamětní odznak, jehož podoba byla následně vytvořena a schválena Vojenským historickým ústavem Praha spisem č. 28/66/2005-1241. Touto dekorací byli oceněni kromě členů týmu také někteří další důstojníci AČR a NATO, kteří se podíleli na výstavbě a fungování NBC JAT NRF-3. Odznak byl poprvé udělován v roce 2005 během závěrečného jednání poradního týmu.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 35 mm při síle 2 mm v povrchové úpravě starobronzu, zavěšená na 37 mm široké průvlečné stuze. Stuha je tvořena trikolorou barev černá-tmavě modrá-černá, provázenou po heraldicky levé straně žlutým a po heraldicky pravé straně bílým pruhem. Stužka je v barvách a šíři stuhy.

Avers:

Na střed umístěn znak JAT – trojdílný štít v horní části na středu vykrojený s díly smaltovanými v pořadí barev bílá, tmavě modrá, žlutá. V horní části na modrém dílu znak Severoatlantické aliance (směrová růžice NATO), na středu štítu v pravém profilu orientovaná zlatá puma ve skoku. Pod pumou dvě zlaté zkřížené baňky jako symbol chemického vojska. Volně v ploše při mírně plasticky převýšeném okraji opis. Horní opis: NATO RESPONSE FORCE. Spodní opis: NBC JOINT ASSESSMENT TEAM.

Revers:

Na středu plochy umístěn český lev z malého státního znaku. Volně v ploše při mírně plasticky převýšeném okraji horní opis: TRAINED, READY, FORGOTTEN (vycvičeni připraveni, zapomenuti). Pod lvem při mírně plasticky převýšeném okraji vročení 2004.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2005.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha