Pamětní odznak summit NATO Praha 2002

 

S ohledem na summit Severoatlantické aliance (NATO) a Severoatlantické rady pro spolupráci (EAPC), který probíhal v Praze 20.–22. listopadu 2002, došlo rozkazem ministra obrany České republiky ze 17. října 2002 (Věstník MO č. 22/2002) ke zřízení Pamětního odznaku summit NATO Praha 2002. Tato dekorace byla udělována vojákům v činné službě i občanským zaměstnancům Ministerstva obrany a dále též vybraným cizím státním příslušníkům. Podmínkou pro udělení pamětního odznaku byl především osobní podíl a úsilí vynaložené na přípravu summitu, u cizích státních příslušníků pak významný podíl na spolupráci s resortem Ministerstva obrany při přípravě uvedeného summitu.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 40 mm při síle 2 mm v povrchové úpravě starostříbra, zavěšená na 38 mm široké průvlečné stuze. Stuha je tvořena trikolorou barev tmavě modrá-žlutá-tmavě modrá, středový žlutý pruh je polcen úzkým červeným pruhem. Stužka je v barvách a šíři stuhy.

Avers:

Mírně vlevo dolů od středu umístěn český lev z malého státního znaku, jehož výše položená přední tlapa částečně podkládá v horní části plochy situovaný znak Severoatlantické aliance (směrová růžice NATO). Při pravém okraji silueta Hradčan, pod níž se nachází dvouřádkový nápis: PRAHA / 2002.

Revers:

V horních 2/3 plochy situován při pravé straně zemský globus přeložený vavřínovou ratolestí, při levé straně umístěn znak Ministerstva obrany České republiky – dělený španělský štít, v horní části štítu vyrůstající český lev, ve spodní části položeny dva zkřížené, hroty vzhůru orientované stylizované meče. Ve spodní třetině plochy odznaku umístěn dvouřádkový nápis: MINISTERSTVO OBRANY / ČESKÉ REPUBLIKY.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2011.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha