Pamětní odznak Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu 1939–1945

 

Po osvobození Československa v roce 1945 byl založen Svaz osvobozených politických vězňů. Stal se společenskou organizací, která ve svých řadách sdružovala osoby pronásledované nacistickou okupační mocí, zvláště v počátečním období bez ohledu na jejich politickou minulost či příslušnost. Z rozhodnutí předsednictva Svazu bylo již v roce 1946 založeno a vyrobeno první viditelné vyznamenání jako upomínka na těžká léta věznění, které tito lide strávili v německých koncentračních táborech a věznicích.

Vlastní vyznamenání tedy nebylo státním oficiálně uznávaným křížem či dekorací. Ale již počátkem roku 1947 bylo legalizováno výnosem Ministerstva národní obrany.

Kříž je ražen z bronzu o průměru 38 mm a síle 2 mm. Je osmihrotý s poměrně tupým rozekláním hrotů při konečné šířce jejich rozpětí 20 mm. Okraj kříže je oboustranně mírně zvýšený. Na střed plochy aversu je posazen kruhový medailon o průměru 20 mm, v jehož středu je umístěn malý státní znak. Okraj medailonu je rámován trnovým věncem. Na střed kříže v reversu je posazen znak Svazu politických vězňů, tj. trojúhelník o výšce 17 mm posazený hrotem dolů, položený na lichoběžník o rozměru 17 x 8 mm. Na ploše lichoběžníku jsou umístěna písmena „S“ a „P“ a na ploše trojúhelníku vzájemně propojená písmena „OPV“ (= Svaz osvobozených politických vězňů Praha). Na vodorovných ramenech kříže jsou oboustranně kolmo postaveny letopočty: „l939“ a „1945“. Křížů tohoto typu bylo uděleno více než 70 000 kusů.

Medaile byla získána do sbírek VHÚ Praha nákupem v roce 1966.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha