Papírová pokladnička z první světové války

 

Statisíce raněných a padlých v letech první světové války neznamenaly jen jednorázové oslabení armády, ale i trvalý nápor na sociální systém, který se musel postarat o těžce raněné nebo zajistit pozůstalé. Kromě státních financí měly k tomuto účelu posloužit i veřejné sbírky.

O intenzitě, s jakou se prostředky vybíraly, svědčí i prezentovaná papírová pokladnička, která byla určena pro umístění v domácnosti. Po naplnění měla být pokladnička rozbita a výtěžek odeslán uvnitř se nacházející složenkou Úřadu válečné péče ve Vídni. Výtěžek byl určen na vojáky v poli, jejich rodiny, vdovy, sirotky a raněné.

Jednoduchá papírová pokladnička je stylizována do podoby hrníčku či vývěsního sloupu. Papír v barvě kovu, na jedné straně jednoduché ouško s estetickou funkcí, na druhé straně cedulka s nápisem “Sbírka pouze v kruhu rodiny” a návodem k použití.

Rozměry: výška 75 mm, průměr 64 mm

Papírová pokladnička byla do sbírky VHÚ Praha získána po 2. světové válce.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha