Partitura „Nám tvrz, nepřátelům hráz“

 

V průběhu roku 1938 vznikla k utužení morálky československého národa v očekávaném konfliktu celá řada vlasteneckých textů a pamfletů. Mezi ty povedenější lze jistě zařadit i partituru „Nám tvrz, nepřátelům hráz“, která vyšla v Plzni v roce 1938.

Partituru tvoří dvojlist, který kromě samotné hudební skladby zaujme i grafickou výzdobou, které dominuje praporečník dělostřeleckého pluku 2. Tento pluk byl v letech 1920‒1939 posádkou v Plzni (výjimku tvořil jeho III. oddíl, který byl v letech 1925‒1937 dislokován ve Stříbře). Na praporu je vidět heslo „NÁM TVRZ – NEPŘÁTELŮM HRÁZ“ a stuha s textem „VĚRNOU STRÁŽ, VLASTI MÁŠ“, kterou plzeňským dělostřelcům věnovala TJ Sokol Stříbro. Ačkoli prapor a stuhu pluk obdržel už v roce 1930, respektive 1935, jejich výběr pro ilustraci nebyl jistě náhodný a jasně odkazuje ke krizi roku 1938.

Autorem hudby je hudební pedagog a skladatel Bohdan Gsellhofer (1892‒1974). Totožnost autora textu ing. J. Hrušky zůstává zatím blíže neznámá, zřejmě se jednalo o důstojníka dělostřeleckého pluku 2 nebo některého ze zaměstnanců Škodových závodů. Někdy je autorství připisováno i významnému českému lingvistovi a spisovateli Janu Františku Hruškovi (1865‒1937), který působil od roku 1909 na plzeňském gymnáziu. Ten však neměl technické vzdělání.

Rozměry: 30,5 x 21,8 cm

 

Partitura byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 1994.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha