Pistole s francouzským křesadlovým zámkem, L. Becher mladší, Karlovy Vary, kolem 1770

 

Karlovarští Becherové byli příslušníky silného puškařského cechu, jemuž svým významem mohl v průběhu 18. století konkurovat snad jedině puškařský cech pražský. Nejstarší zachovaná cechovní kniha karlovarských puškařů začíná rokem 1673 a můžeme z ní vyčíst, že cechovní schůze se konaly jednou za čtvrt roku a účastnili se jich povinně všichni puškařští mistři, tovaryši jen výjimečně na pozvání. Za učně byli přednostně přijímáni synové puškařů a jejich učební doba byla tříletá. Po ní získali výuční list a vydali se na zkušenou do jiných puškařských center – Prahy, Brna, Vídně nebo Norimberku. Po tříletém vandru se zpravidla vrátili a další tři roky pracovali jako tovaryši v dílně svého otce nebo jiného puškařského mistra. Poté se mohli přihlásit k tzv. mistrovskému roku, po jehož dobu pracovali pod dohledem dvou cechem stanovených mistrů a na jehož konci museli předložit dva vlastnoručně vyrobené kusy. Pokud byly uznány za vyhovující, byl předkladatel přijat do cechu a po zaplacení přijímacího poplatku prohlášen mistrem puškařem. Mohl si pak zřídit vlastní dílnu a otevřít puškařský obchod.

V době největšího rozkvětu karlovarského puškařství, ve třicátých letech 18. století, měl cech dvacet pět mistrů, z nichž každý mohl zaměstnávat až osm tovaryšů. Po celou dobu cech udržoval mezi svými členy přísný řád a bedlivě se staral o vysokou kvalitu karlovarských puškařských výrobků. Ty byly známé po celém světě, čemuž výrazně napomáhalo i prostředí lázeňského města, do kterého v 18. století přijíždělo velké množství zámožných hostů, zejména šlechticů, z nichž jen málokterý odolal, aby si domů neodvezl nějakou novou loveckou pušku nebo pár pistolí. Ještě v roce 1788 pracovalo v Karlových Varech čtrnáct puškařů, z nichž vynikal zejména Leopold Becher mladší, jehož lovecké zbraně s dokonalými uměleckými rytinami měly evropskou pověst. Počátkem 19. století však začalo v souvislosti s rozvojem tovární výroby zbraní karlovarské puškařství upadat a v roce 1835 byl kdysi slavný puškařský cech rozpuštěn.

Hlaveň válcová, za prstencem oktagonální, s hladkým vývrtem, ráže 13,5 mm. Opatřena mosaznou muškou, nad komorou zdobena rytým listovým ornamentem a signaturou “Leopold Becher”. Francouzský křesadlový zámek, zámková deska po celé ploše zdobena rytinou bitevní scény a rozvilin, mosazná zámková protideska rozsáhlou reliéfní scénou lovecké štvanice na divočáka. Celopažbená, pažba z ořechového dřeva zdobena řezbou rostlinného ornamentu. Kování mosazné, zlacené v ohni. Po celé ploše kování reliéfně zdobeno vojenskými a loveckými motivy. Dřevěný nabiják s pěchovákem z rohoviny.

Délka 442 mm, délka hlavně 275 mm, ráže 13,5 mm, hmotnost 914 g.

Pistole byla do sbírky VHÚ získána nákupem v roce 2017.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha