Pistole s katalánským zámkem, Ripoll (?), konec 17. století

 

Katalánský (španělský) křesadlový zámek se používal nejen ve Španělsku a Portugalsku, ale také v okruhu celého Středomoří. Rovněž v Itálii, zejména však v její jižní části, jež byla po dlouhé období politicky svázána se Španělskem, byl tento zámek mimořádně oblíben, a to u orientálních zbraní z Osmanské říše, Balkánu i z dalších oblastí.

Malé město Ripoll v severovýchodním Španělsku bylo od poloviny 16. století do 30. let 19. století významným střediskem výroby ručních palných zbraní. Dobou největšího rozkvětu bylo 17. a 18. století a nejznámějším výrobkem se staly místní pistole, charakteristické svým tvarem a výzdobou.

Zpočátku měly tyto pistole kolečkový zámek, brzy jej však vystřídal zámek katalánský. Rukojeti pistolí měly napřed podobu „rybího ocasu“, záhy však převládlo zakončení malou kulovitou hlavicí.

Vyobrazená pistole nemá typickou „ripollskou“ rukojeť, ale i takovéto pistole zde byly vyráběny. Pažbení je plně kryto mosazným tepaným a rytým plechem s ornamentální výzdobou. Nabiják a horní čelist kohoutu se šroubem jsou nepůvodní a byly na zbraň doplněny dodatečně. Pistole nemá žádné značení, její ripollský původ je však dosti pravděpodobný.

Délka 455 mm, délka hlavně 290 mm, ráže 15,5 mm, hmotnost 852 g.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha