Pistole s kolečkovým zámkem, Německo, konec 16. století

Jezdecké pistole s kolečkovým zámkem, jejichž dřevěná rukojeť je zakončena mohutnou kulovitou hlavicí, jsou nazývány „puffer“. Ve střední Evropě se vyráběly v období let 1580-1600. Kulovitá hlavice sloužila k lepšímu uchopení pistole a k vytažení ze sedlového pouzdra rukou v železné rukavici. Po výstřelu pak pistole držená za ústí hlavně mohla sloužit jako bicí zbraň a velká hlavice zvyšovala sílu úderu. Od toho patrně pochází i její název – slovo puff v němčině znamená rána.

Puffery byly vyráběny zejména v bavorských puškařských centrech Augsburgu a Norimberku. Městská značka augsburgských puškařů – piniová šiška – a norimberské značky – konvice nebo štítek s půlenou orlicí, vyražené na hlavních a zámkových deskách – byly v Evropě pokládány po celé 16. a 17. století za záruku vynikající kvality.

Puffer na obrázku má válcovou, v zadní části oktagonální hlaveň s hladkým vývrtem. Deska kolečkového zámku je hladká, v levé části s raženou výrobní značkou. Celopažbená, pažba ze dřeva zdobena kostěnou intarzií s rytými rostlinnými a lineárními ornamenty a vojenskými trofejemi.

Celková délka 560 mm, délka hlavně 343 mm, ráže 13 mm.

Pistole byla do sbírek VHÚ získána převodem v roce 1949.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha