Pistole s křesadlovým zámkem, D. Zanoni, Brescia, kolem 1730

 

Diego Zanoni, jehož signatura je na zámkové desce pistole, se narodil v roce 1689 a v písemných pramenech je připomínán v letech 1720–1743. Zdá se, že byl spíše obchodníkem se zbraněmi než výrobcem. Zachovalo se větší množství jím značených zbraní (Zanoni nebo Zanone) z první poloviny 18. století, většinou průměrné kvality. Převažují mezi nimi křesadlové pistole, v menším množství pušky a také trombony, včetně exemplářů se sklopnou pažbou.

Některé jeho zbraně byly evidentně určeny pro export na Balkán či do Osmanské říše a týká se to patrně i této pistole. Hlaveň z damascénské oceli je zdobena rytím a orientálními ornamenty vykládanými žlutým kovem. Zbraň má křesadlový zámek, jehož ocílka je svisle rýhována, což se běžně vyskytuje u katalánských zámků a u křesadlových zámků pouze u zbraní určených na export do Orientu.

Délka 515 mm, délka hlavně 342 mm, ráže 16 mm, hmotnost 1 370 g.

Pistole byla do sbírky VHÚ získána nákupem v roce 1959.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha