Plakáty z občanské války ve Španělsku, 1936–1937

 

Každý válečný konflikt v minulosti vždy neodmyslitelně provázela propagandistická tvorba, fungující na všech bojujících stranách. Jedním z takových prostředků jsou plakáty jako forma rychlého a účinného sdělení, které reaguje na aktuální dění nebo situaci. Prezentovaný výběr válečných plakátů je součástí podsbírky grafiky a kresby Vojenského historického ústavu v Praze. Jejich původ není znám, avšak je pravděpodobné, že pocházejí z pozůstalosti některého z účastníků mezinárodních brigád. Tohoto tříletého konfliktu se totiž zúčastnilo na straně španělských republikánů (kromě dobrovolníků z dalších evropských zemí) rovněž kolem 2000 občanů Československa.

Většina z plakátů byla vydána za občanské války ve Španělsku v letech 1936–1937 vládními levicovými a republikánskými proudy (Junta delegada de defensa de Madrid – rada pro obranu Madridu) nebo komunistickými organizacemi Mezinárodního Červeného Kříže (Socorro Rojo Internacional). Společným jmenovatelem těchto plakátů, jejichž originálními předlohami byly kolorované litografie, je výrazná figurální kompozice. Mohutné, zaoblené tvary postav vojáků i trpících civilistů v duchu sociálního realismu připomínají figurální monumentalitu maleb španělského rodáka Diega Rivery. Texty jsou krátké, avšak výstižné (Vpřed soudruzi!, Toto je fašismus!, Vyčistěte naši zemi od fašistů!). Autoři plakátů nepoužili nevybíravých prostředků jako typických znaků karikatury. Použité výtvarné prvky jsou spíše adorací národního hrdinství a statečnosti.

Papír, barevná litografie, 96 x 65 cm, 85 x 57 cm.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha