Plaketa se znakem PRT Lógar

 

Provinční rekonstrukční tým (PRT) byl umístěn na americké základně FOB Shank v afghánské provincii Lógar. Mise působila v Afghánistánu od března 2008 do července 2013 a celkem se jí zúčastnilo 11 rotací. Jednotku tvořilo většinou 10 až 12 civilních odborníků a 200 až 300 příslušníků Armády České Republiky. Hlavním cílem českého PRT bylo položit základy pro udržitelný politicko-ekonomický rozvoj v provincii, asistovat provinční vládě v napojení na centrální vládu a zahájení transformačního procesu PRT směrem k předávání zodpovědnosti afghánským partnerům.

Plaketu tvoří hnědá dřevěná deska ve tvaru erbu, na které je v horní části osazen znak PRT Lógar – zelený bíle (stříbrně) konturovaný lipový list položený na červeném kruhovém štítě s černým lemem. Červený štít od černého lemu odděluje žlutá (zlatá) nit. Černý lem nese žlutý (zlatý) nápis „PRT LÓGAR“ latinskými kapitálkami. Ve spodní části lemu je v jazycích paštó a darí nápis „REKONSTRUKCE LÓGARU“.

Plaketa se znakem PRT Lógar byla získána do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha v roce 2015.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha