Plakety s “muži 28. října”

Josef Šejnost, Antonín Švehla, 1921

Josef Šejnost, Jiří Stříbrný, 1921

Josef Šejnost, Vavro Šrobár, 1921

Josef Šejnost, František Soukup, 1921

Český sochař a medailér Josef Šejnost (1878–1941) vytvořil v roce 1921 soubor bronzových plaket s portréty „mužů 28. října“: Antonína Švehly, Jiřího Stříbrného, Vavro Šrobára a Františka Soukupa. V kolekci schází podobizna pátého z nich, Aloise Rašína. V kompletní podobě jsou plakety k vidění v druhém mezipatře pražského Obecního domu. Jmenovaní politikové byli členy Národního výboru československého, ústředního orgánu domácího odboje. V den, kdy vyhlásili Zákon o vzniku samostatného Československa, jednal předseda Národního výboru dr. Karel Kramář v Ženevě o formě zřízení nového státu a o jmenování prof. T. G. Masaryka prezidentem republiky.

Autor bronzových plaket Josef Šejnost vystudoval sochařství na pražské Uměleckoprůmyslové škole u profesorů Vojtěcha Preislera a Stanislava Suchardy. Velmi záhy se však začal výhradně zabývat medailérstvím. Zaměřil se na impresionisticky laděné reliéfy. Kromě významných českých politiků portrétoval rovněž řadu historických osobností (Jan Hus, Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais). Byl také autorem desítek pamětních desek. Za své bohaté tvůrčí období vytvořil kolem tří set prací.

Bronz, průměr 48 cm.

Plakety byly získány do sbírky Vojenského historického ústavu v roce 1921 formou převodu z Archivu Památníku odboje.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha