Plyšový pejsek, operace ISAF Afghánistán, 2013–2014

 

Nedílnou součást kontingentů Armády České republiky v zahraničních misích tvoří příslušníci olomouckého 103. centra vojenské spolupráce a psychologických operací (CIMIC PSYOPS). Jejich hlavním úkolem je vytváření a udržování přátelských vztahů mezi veliteli jednotlivých kontingentů a představiteli státní správy a samosprávy, včetně civilního obyvatelstva. Tato spolupráce je postavena na oboustranném dialogu a vzájemném respektování. Získání důvěry místních autorit podporuje řada rekonstrukčních procesů v oblasti hospodářství a infrastruktury. Spadá sem rovněž poskytování humanitární pomoci v podobě materiální podpory školství a zdravotní péče. Vzájemnou komunikaci podporuje i distribuce nejrůznějších dárků napříč věkovým spektrem obyvatel. Počínaje modlitebními koberečky pro stařešiny, tak hračkami pro nejmenší konče. A právě děti byly cílovou skupinou u prezentovaného plyšového psíka, jehož rozdávání zajišťovali příslušníci 1. strážní roty BAF Armády České republiky v operaci ISAF na území afghánské provincie Parwan v roce 2013 a 2014.

Do sbírky Vojenského historického ústavu Praha jej věnovali bývalí příslušníci 1. strážní roty BAF v roce 2015.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha