Pohlednice odeslaná Aloisem Vašátkem při útěku z protektorátu

 

Po německé okupaci českých zemí odcházeli bývalí příslušníci armády i vlastenecky smýšlející muži za hranice protektorátu s cílem vstoupit do československé zahraniční armády. Způsoby, kterými se uprchlíci loučili se svými nejbližšími, byly různé. Důležitým, avšak zdaleka ne vždy dodržovaným předpokladem bylo, aby svým jednáním neohrozili bezpečnost rodin a ani na svou stopu nepřivedli předčasně gestapo.

Pohlednici s motivem budovy okresního a finančního úřadu ve Valašském Meziříčí (dnes Základní umělecká škola Alfréda Radoka) odeslal při své cestě do zahraničí legendární stíhací pilot Alois Vašátko (25. 8. 1908 – 23. 6. 1942). Na rubové straně se nachází datum 9. 7. 1939 a jednoduchý text adresovaný příbuznému Karlu Vašátkovi, zaměstnanci banky Slavie: „Srdečný pozdrav. Je zde velmi krásně. Přijedu za týden. Lojza“. Následuje ještě dodatek: „od fy. Drábek, papír. […], dostaneš plnicí pero z opravy příští týden. Jinak urguj.“

Ten samý den (v některých memoárech lze však narazit i na datum 13. 7.) překročil Alois Vašátko ve skupině s npor. Timoteem Hamšíkem u Velkého Polomu na slovenské straně Beskyd polské hranice a po nutných zastávkách v Krakově a Malých Bronowicích již 29. 7. 1939 odplul na lodi Chrobry do Francie.

Pohlednice byla pravděpodobně odeslána přes prostředníka, o čemž svědčí nejen časový rozdíl mezi nadepsaným datem a razítkem poštovního úřadu, ale i otázka, zda při své cestě do zahraničí Alois Vašátko přes Valašské Meziříčí vůbec jel.

Rozměry: 14 x 9 cm

Pohlednice byla do sbírky VHÚ Praha předána v roce 1991.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha