Pokusný kulomet MG 27

 

Heinrich Vollmer (1885–1961) patřil mezi nejvýraznější postavy německé konstrukční školy a na svém kontě zavedených zbraní měl například německý samopal MP 38 a 40, ale také konstrukci kulometu MG 34. Ve dvacátých letech vlastnil továrnu Vollmer Werke Maschinenfabrik v Bibberachu am Riss, kde se věnoval vývoji automatických pěchotních zbraní, především samopalů. Zde také vznikl počátkem druhé poloviny dvacátých let prototyp vzduchem chlazeného kulometu, později označovaného jako MG 27. Na jeho vývoj získal Vollmer od Reichswehru dotaci, avšak ta stačila pouze na vývoj funkčních vzorků.

Funkce zbraně byla založena na principu uzamčeného závěru s krátkým zpětným pohybem hlavně. K uzamčení závěru sloužila otočná závora, vedená ve šroubovicových drážkách nosiče závorníku. K zásobování zbraně sloužil bubnový zásobník s kapacitou 30 nábojů. Kromě písmen a číslice V.G. 4a vyražených shora na krytu pouzdra závěru nenese exemplář žádný firemní popis. Uvedené značení je pravděpodobně zkratkou slov Versuchs Gewehr 4a, tedy pokusná puška. Podle dosavadních informací se ve sbírkách dochovaly pouze dva exempláře této zbraně. Jeden z nich získalo muzeum v roce 1994 převodem z Prototypy, a. s.

Ráž: 7,92 mm Mauser

Celková délka 1550 mm

Délka hlavně 717 mm

Délka záměrné 797 mm

Kapacita zásobníku 30 nábojů

Hmotnost zbraně s prázdným zásobníkem 11,48 kg

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha