Polní hypsometr

 

Hypsometr, neboli termobarometr byl velmi jednoduchý přístroj na měření atmosférického tlaku vzduchu. Ve válečných polních podmínkách bylo dosti problematické ošetřovat rtuťové staniční barometry, případně velice drahé aneroidy. Pro potřeby dělostřelectva, nebo letectva přitom bylo nutné znát aktuální tlak vzduchu. Měření atmosférického tlaku pomocí teploty nasycených par se zakládalo na prostém fyzikálním jevu, že pára z volně vroucí destilované vody měla teplotu, která jednoznačně příslušela okolnímu atmosférickému tlaku. Speciální přístroj k tomu užívaný se nazýval hypsometr. Hypsometrickou soustavu tvořil kotlík, ve kterém se lihovým kahanem ohřívala destilovaná voda do varu, kotlík se plnil vodou nejvýše do dvou třetin výšky. Na něj se pak nasazovala svislá plechová trubice s dvojitými stěnami. Do vnitřní trubice se shora vsunul hypsometrický teploměr až téměř po vrchol rtuťového sloupce, takže byl zcela obklopen nasycenými vodními parami. Pára z vařící vody byla nucena vystupovat vnitřní trubicí nahoru a přecházela otvory do vrstvy mezi oběma trubicemi a  poté sestupovala a unikala otvory dole. Čtení hypsometru začínalo po ustálení menisku v kapiláře a opakovalo se nejméně pětkrát po tříminutových intervalech. Hypsometrický teploměr se odečítal lupou na desetiny milimetru. Výše rtuťového sloupce byla cejchovaná přímo v milimetrech rtuťového sloupce. Dřevěná schránka na teploměry i ostatní vybavení sloužila zároveň jako základna pro vlastní měření tlaku.

Tento zajímavý přístroj německého původu používala i naše armáda a do sbírek VHÚ byl získán převodem v roce 2016.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha