Polská Medaile Za vaši i naši svobodu

 

Porážka republikánů ve španělské občanské válce logicky bránila tomu, aby byli zahraniční dobrovolníci z řad interbrigád za své činy dekorováni přímo ve Španělsku a ani následující vývoj událostí v Evropě podobnému oceňování nepřál. Ke změně došlo až s odstupem od druhé světové války, kdy se v některých zemích východního bloku obrátila pozornost k domácím interbrigadistům. Takto dodatečně vznikla polská Medaile Za vaši i naši svobodu (Medal Za waszą wolność i naszą), založená 18. října 1956 u příležitosti dvacátého výročí zformování polských dobrovolnických jednotek ve Španělsku. Polské působení se v rámci interbrigád vázalo na 13. prapor „Jaroslawa Dambrovského“, pojmenovaný na památku levicově orientovaného polského vlastence. Medaili mohli obdržet dobrovolníci, kteří bojovali ve Španělsku na straně republikánů a osoby, které významným způsobem podpořily polské dobrovolníky ve Španělsku.

Popis:

Dekorace kruhového tvaru o průměru 35 mm ražená ze stříbra, zavěšená na 35 mm široké červené stuze s bílým středovým pruhem.

Avers:

Na středu plasticky převýšený levý profil generála Karola Świerczewského. Volně při okraji plasticky převýšený opis: ZA WASZĄ WOLNOŚĆ I NASZĄ (Za vaši i naši svobodu).

Revers:

Na středu trojcípá hvězda interbrigád s nápisem: XIII / BI / 1936-1939, odkazujícím na 13. prapor polské mezinárodní brigády „Jarosława Dąbrowskiego”. Hvězda obkroužena vavřínovým věncem, pod ním umístěn letopočet 1956. Volně při okraji plasticky převýšený opis: DĄBROWSZCZAKOM.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 1980.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha