Polský civilní Záslužný kříž, 3. stupeň – bronzový

 

Roku 1923 přibylo mezi polská vyznamenání nové, určené tentokrát výhradně pro ocenění civilních zásluh. Dne 23. června byl založen civilní Záslužný kříž (Krzyż Zasługi) jako vyznamenání udělitelné ve třech stupních v podobě kříže bronzového, stříbrného nebo zlatého. Toto vyznamenání se uděluje dodnes a může být uděleno všem občanům Polska, kteří během své práce ve prospěch státu a společnosti dospěli až za hranice běžně očekávané míry plnění povinností.

Popis:

Jednostranný bronzový tlapatý kříž o rozpětí ramen 40 mm s hroty ramen zakončenými kuličkami. Ramena vyplněna červeným smaltem. Na středu bíle smaltovaný kruhový medailon s červeným smaltem při okraji, nesoucí iniciály RP (Rzeczpospolita Polska), v mezikruží medailonu dekorativní vlnovka, mezi rameny kříže vždy pětice mezipaprsků. Kříž je zavěšen prostřednictvím závěsu v podobě vavřínového věnce na 43 mm široké fialové stuze s modrými pruhy při okrajích.

Exemplář byl do sbírky získán nákupem v roce 1995.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha