Poslední číslo Obrany lidu

 

Obrana lidu vznikla jako ústřední novinové periodikum pro Československou armádu krátce po druhé světové válce. První číslo spatřilo světlo světa na začátku roku 1947. Během dalších desetiletí se měnila jak forma vydávání (Obrana lidu vycházela v několika mutacích, v určitém období jako týdeník, od roku 1969 jako týdeník a deník současně), tak její obsah, jenž byl silně determinován politickou situací v zemi. V éře komunistické nadvlády si noviny s ohledem na jejich masovou distribuci v armádě držely vysoký náklad, avšak po roce 1989 se tato situace stala neudržitelnou, ačkoliv se jejich obměněné redakce snažily tvořit nový, atraktivnější obsah – v Obraně lidu se objevovaly mimo jiné ve velkém články, reportáže a rozhovory věnující se doposud „zakázaným“ (nejen) vojenskohistorickým tématům. Volný trh se stále širší nabídkou tiskovin, rozpad zaběhnuté distribuční sítě a hlavně výrazné finanční škrty v ozbrojených silách musely mít zákonitě na vydávání Obrany lidu zásadní vliv. Už na jaře roku 1990 tak bylo ukončeno vydávání Obrany lidu jako deníku (místo ní začaly být vydávány noviny A-Report, jež se postupem času transformovaly do současné podoby měsíčně vydávaného magazínu).

Úplně poslední číslo Obrany lidu (její týdeníkové varianty) pak vyšlo 27. března 1993. Na základě rozhodnutí tehdejšího ministra obrany ČR Antonína Baudyše tak bylo po dlouhých 46 letech ukončeno její vydávání. Marné bylo povzdechnutí rozpouštěné redakce, že „za takto ušetřený peníz se nepořídí ani jeden pořádný kanón“. Podobný osud potkal v této době řadu dalších tuzemských armádních periodik vydávaných po dlouhá léta ve statisícových nákladech.

Citace:

Obrana lidu: týdeník Ministerstva obrany České republiky. Praha: Magnet-Press, roč. 1993, č. 12. ISSN 0231-6218.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha