Posuzování škod způsobených vojskem na zemědělských plodinách

 

Souběžně s oborovým periodikem Vojenské intendanční rozhledy, vydávaným ve třicátých letech 20. století Vojenskou intendanční školou, vycházely i příslušné tematicky související monografie. Jednalo se zpravidla o útlé svazky zaměřené na konkrétní téma, doplňující či rozvádějící téma pojednané v souvisejícím publikovaném článku. Nejinak je tomu v případě dnes představované knihy.

Stať štábního kapitána Jana Macha se zabývá zjišťováním a vyhodnocováním škod způsobených armádou při cvičeních a ostrých střelbách vzniklých především na polnostech a lesích. To se týká nejen přímého poškození profilu krajiny, ale i sekundárních dopadů např. na pěstované plodiny. Podrobně jsou rozepsány druhy škod zpravidla způsobené jednotlivými složkami armády na různých typech polí, luk a lesů, např. ztížení sekání trávy poté, co na louce bylo umístěno dělostřelectvo, snížení výnosu či dopady na plodiny v okolí. Poněkud kuriózně, stále však logicky, tak působí např. upozornění, že hlávky zelí, pěstované v určité vzdálenosti od cíle střeleb, mohou být nevhodné pro jakoukoli konzumaci: „v zelí mohou býti způsobeny škody při střelbě, že totiž úlomky různých střel bývají zasekány v zelných hlávkách“.

Spolu s popisem jednotlivých plodin a jejich typickým způsobem pěstování jsou analyzovány i výnosy za různých podmínek a především způsoby vyhodnocení a vyčíslení různých druhů způsobených škod. Text je doplněn stručnou tabulkovou a nákresovou přílohou. Útlý svazek osmerkového formátu s poloplátěnou vazbou s pokryvem ze škrobového papíru nese provenienční znaky Památníku osvobození.

Citace:

MACH, Jan. Posuzování škod způsobených vojskem na zemědělských plodinách. [Praha]: Vojenská intendanční škola, [1930]. 104 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha