Přání ke Dni matek, 1941

 

Oslavy mateřství mají ve světě dlouhou tradici, kterou lze doložit již v pravěkých a starověkých kulturách. Například v Římě se slavily tzv. Matronalie, které připadaly na první březnový den a byly zasvěceny bohyni Juno, ochránkyni vdaných žen a nastávajících rodiček.

V moderní podobě se svátek matek poprvé slavil v roce 1907 v Americe. Jako datum byla zvolena druhá květnová neděle. Od roku 1923 se zásluhou Alice Masarykové dostal i na české území, odkud jej v poválečném období začal vytlačovat komunistickým režimem preferovaný Mezinárodní den žen.

V době 2. světové války slavili Den matek i vojáci československé exilové armády. Vnímání tohoto svátku jistě poznamenalo odloučení a obava o osud rodičů, zanechaných doma v okupovaných Čechách.

Prezentované přání, které vydali vojáci 2. praporu československé smíšené brigády „kdesi v Anglii“ v květnu 1941, si uschoval na památku zkušený pilot 311. čs. bombardovací peruti RAF Jaroslav Mašek. Své matce zanechané v okupovaných Čechách jej však nikdy nepředal. V témže roce mu byla diagnostikována tuberkulóza, kvůli které byl nejprve stažen z operačního nasazení a v létě 1945, krátce po skončení války, této nemoci podlehl. Kromě rodičů po sobě zanechal i manželku a malého syna Petra, který se narodil už v Anglii.

Samotné přání tvoří báseň F. Kláhla doplněná o idealizovanou kresbu matky s dětmi, jejímž autorem je vojín Gejza Szobel. Za pozornost stojí, že dle data vydání respektovali vojáci květnový termín používaný v meziválečném Československu, ve Velké Británii se přitom obdobný svátek slavil v návaznosti na starší novověkou tradici již čtvrtou postní neděli.

Rozměry: 21 x 14 cm

Přání bylo do sbírky VHÚ Praha darováno v roce 2010.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha