Předvolební leták KSČ, 1946

 

Dne 26. května 1946 se v Československu konaly první poválečné a zároveň na dlouhou dobu poslední demokratické parlamentní volby. Kandidovat mohly jen strany Národní fronty, tedy čtyři strany v českých zemích a čtyři na Slovensku, které byly jako jediné po válce povoleny. Systém již nepočítal s koalicí a opozicí, ale s účastí všech stran ve vládě. Tato změna měla zabránit „přebujelému“ stranictví, které podle dobového názoru bylo spoluzodpovědné za tragédii Mnichova. Volby skončili drtivým vítězstvím komunistů, kteří v českých zemích získali více než 40 % hlasů a na Slovensku se s 30% umístili na druhém místě. To jim umožnilo převzít klíčové resorty státní správy včetně postu předsedy vlády, kterým se stal Klement Gottwald.

Výsledkům voleb napomohla mimo jiné i komunisty bezchybně zvládnutá předvolební kampaň, která byla usnadněna atraktivním číslem 1, které si zástupci KSČ pro svou kandidátní listinu vylosovali. Prezentovaný předvolební leták je ukázkou dobové agitace zaměřené na ženskou část voličstva.

Rozměry: 21,2 x 15 cm

Leták byl do sbírky VHÚ Praha získán v roce 1987.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha