Příjezd T. G. Masaryka do Prahy 21. 12. 1918

Příjezd T. G. Masaryka do Prahy 21. 12. 1918

Dne 21. prosince 1918 okolo jedné hodiny odpoledne dorazil do Prahy Tomáš Garrigue Masaryk, který se vracel z exilu. Tomáš Garrigue Masaryk se prvním prezidentem Československa stal dne 14. listopadu 1918. O jeho zvolení se nehlasovalo, zvolen byl aklamací, manifestačním projevem nadšených zástupců českého národa.

Přesto ještě nebylo definitivně rozhodnuto o tom, že státním zřízením nového státu bude republika. Prozatímní ústava (zákon č. 37/1918 Sbírky zákonů a nařízení), přijatá 13. listopadu 1918, v souvislosti s prezidentem republiky hovořila o tom, že „úřad prezidenta trvá až do doby, kdy podle ústavy konečné nová hlava státu bude zvolena.“ Prezidentské pravomoci byly k Masarykově nelibosti zprvu vesměs reprezentativní; posíleny byly zákonem č. 271/1919 Sb. z. a n. z 23. května 1919. Prezident získal pravomoc jmenovat a odvolávat vládu, přidělovat jejím členům jednotlivé resorty, účastnit se schůzí vlády a předsedat jim; mohl zvát vládu nebo její členy k poradám, vyžadovat zprávy od ministrů; parlamentu mohl doporučovat opatření, a naopak mu musel „občas“ předkládat zprávy o stavu republiky.

Tyto nové pravomoci ve spojení s obrovskou osobní autoritou T. G. Masaryka zaručovaly, že prezident bude v novém státě hrát zásadní úlohu. Definitivní ústava ČSR (zákon č. 121 Sb. z. a n.) byla přijata 29. února 1920. Výslovně uváděla, že Československo je demokratickou republikou.

AktuálněATENTÁT 80: Výstava před budovou Generálního štábu v Praze 6 je další připomínkou Operace ANTHROPOID

ATENTÁT 80: Výstava před budovou Generálního štábu v Praze 6 je další připomínkou Operace ANTHROPOID

26. 05. 2022
Jedním z významných počinů připomínajících letošní 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha je…
ATENTÁT 80: několik málo minut po půl jedenácté, 27. května 1942

ATENTÁT 80: několik málo minut po půl jedenácté, 27. května 1942

26. 05. 2022
„Můj úkol tkví v zásadě v tom, že společně s jiným příslušníkem…
Ministryně obrany a ministr kultury umístili na výstavě v Národním muzeu cenné exponáty připomínající atentát na Reinharda Heydricha

Ministryně obrany a ministr kultury umístili na výstavě v Národním muzeu cenné exponáty připomínající atentát na Reinharda Heydricha

25. 05. 2022
Ministryně obrany Jana Černochová a ministr kultury Martin Baxa vložili ve středu…
ATENTÁT 80: Vyšlo výjimečné číslo časopisu Historie a vojenství, věnované atentátu na Reinharda Heydricha

ATENTÁT 80: Vyšlo výjimečné číslo časopisu Historie a vojenství, věnované atentátu na Reinharda Heydricha

25. 05. 2022
V těchto dnech si připomínáme 80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora…
Národní památník hrdinů heydrichiády je od 12. května do 17. června 2022 uzavřen

Národní památník hrdinů heydrichiády je od 12. května do 17. června 2022 uzavřen

24. 05. 2022
  AKTUÁLNÍ INFORMACE: Upozorňujeme návštěvníky, že z důvodu rekonstrukce bude Národní památník…