Přílet vojáků 2. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Logar na předsunutou operační základnu Shank

Snímky zachycují přílet českých vojáků 2. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) Logar na heliport předsunuté operační základny (FOB) Shank v Afghánistánu.

Dvojice amerických vrtulníků Boeing CH – 47 Chinook s českými vojáky na palubě odstartovala v neděli 17. srpna 2008 ráno ze základny Bagram a po necelé hodině letu přistála na FOB Shank v afghánské provincii Logar, kde český provinční rekonstrukční tým působil. Vojáci po vystoupení z vrtulníků udělali lidský řetěz, s jehož pomocí vyložili bagáž, kterou si přivezli s sebou.

Příslušníci 2. jednotky PRT Logar se přesunuli z České republiky do Afghánistánu v několika rotacích během července a srpna 2008. Armádním speciálem Airbus A-319 CJ odlétali z vojenského letiště Přerov-Bochoř a po šesti hodinovém letu přistávali na americké základně Bagram, kde je přivítaly tropické teploty a všudypřítomný prach. Během prvních dnů zde absolvovali školení o problematice nástražných výbušných systémů, které v té době představovaly pro koaliční vojáky největší bezpečnostní hrozbu. Převzali si také prostředky balistické ochrany (vesty a přilby). Poté byli přepraveni vrtulníky Boeing CH – 47 Chinook na americkou předsunutou operační základnu Shank, která se stala na půl roku jejich novým domovem.

Po příletu na FOB Shank se vojáci ubytovali, absolvovali školení o aktuální bezpečnostní situaci v prostoru odpovědnosti, převzali si zbraně, munici a doplnili si taktickou výstroj.

2. jednotka PRT Logar byla složena z 200 vojáků, z toho 4 ženy. Jádro tvořili vojáci 7. mechanizované brigády doplněni o potřebné specializace z dalších útvarů a zařízení AČR. Jednotce velel podplukovník Pavel Lipka. Kontingent se skládal z velitelství, ochranných jednotek (MOT), Vojenské policie, jednotky civilně-vojenské spolupráce (CIMIC) a prvků logistického a zdravotního zabezpečení, včetně týmu pro likvidaci nevybuchlé munice a výbušnin (EOD).

Vojáci 2. jednotky PRT Logar během půlročního nasazení v Afghánistánu plnili tyto hlavní úkoly:

- podpora humanitární a rekonstrukční činnosti v provincii;

- provádění aktivit s cílem vybudovat důvěru u místních autorit a tím snížit riziko vzniku konfliktu;

- zabezpečení dialogu s guvernérem provincie a guvernéry jednotlivých distriktů;

- zajištění bezpečnosti českých civilních expertů PRT;

- výcvik příslušníků afghánských bezpečnostních sil (ANSF);

- monitorování a vyhodnocování vojenské a civilní situace;

- zajištění bezpečnosti základny;

- projekty rychlého dopadu (tzv. QIP – Quick Impact Projects) zaměřené zejména na oblast bezpečnosti, vzdělávání a zdravotnictví.

 

Operační úkol začali vojáci 2. PRT Logar plnit dne 18. srpna 2008. Po půlroční misi předali dne 23. února 2009 pomyslnou štafetu 3. jednotce a postupně odrotovali zpět do vlasti. Dne 6. března 2009 opustil Afghánistán poslední voják druhého kontingentu. Byl jím jeho velitel podplukovník Pavel Lipka.

Civilní část Provinčního rekonstrukčního týmu Logar, pod vedením Ing. Václava Pechy, tvořilo osm odborníků, vybraných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, kteří zajišťovali konkrétní rozvojové a rekonstrukční programy.

Česká republika vyslala provinční rekonstrukční tým do afghánské provincie Logar v letech 2008 – 2013. Tým byl složený z civilní a vojenské části. Za pět let jeho působení se zde vystřídalo jedenáct vojenských kontingentů a pět skupin civilních expertů.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha