Příslušníci I. čs. samostatné brigády Jana Žižky z Trocnova

Snímek, pořízený ve druhé polovině druhé světové války patrně v chorvatské Slavonii, zachycuje skupinu příslušníků I. čs. samostatné brigády Jana Žižky z Trocnova, bojujících v řadách Titových partyzánů.

 

Již před rokem 1914 tvořili Češi a Slováci nezanedbatelnou část obyvatelstva Slavonie i dalších území na jižní hranici mocnářství. Po porážce královské Jugoslávie se nepřátelství mezi jejími národy, vydatně podporované okupanty, projevilo naplno. Ve Slavonii, připojené k tzv. Nezávislému státu Chorvatsko (NDH), se rostoucí počet Čechů a Slováků přidával ke komunistickým partyzánům.

V květnu 1943 vznikl čs. prapor, 26. října 1943 pak byla zformována čs. brigáda. Vzhledem k charakteru komunistického odboje působili i v brigádě Jana Žižky z Trocnova političtí komisaři. Čs. partyzáni prožívali stejně tvrdé boje jako zbytek Jugoslávců a mnohokrát se vyznamenali.

Koncem roku 1944 činil početní stav brigády přes 1000 mužů a žen, z velké většiny české a slovenské národnosti. V průběhu války jejími řadami prošly tisíce lidí – údaje kolísají v rozmezí 3000 Čechů a Slováků až 3500 bojovníků; údaje o počtu padlých se pohybují mezi 300 a 700. Jedny z nejtěžších bojů zažila brigáda na samém konci války, když už se blížila fronta. Na přelomu ledna a února 1945 v rozmezí několika dní padli velitelé Doležal a Růžička, načež se velení ujal Josef Vojáček-Taras.

24. dubna 1945 se příslušníci brigády dočkali začlenění do jugoslávské armády. V září 1945 byli čs. partyzáni z Jugoslávie vyznamenáni generálem Svobodou na přehlídce v Praze a část se jich usadila na jižní Moravě.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha