Propagační leták An die deutschen Truppen in Dünkirchen!

 

Propagační kampaně cílící na morálku nepřítele představovaly v dějinách vojenství sice nenápadnou, ale o to důležitější zbraň. V průběhu 2. světové války bylo k tomuto účelu využíváno především rádiového vysílání a letáků.

Oboustranně tištěný černobílý propagační leták psaný v němčině byl určen pro německou posádku severofrancouzského přístavního města Dunkerque, které bylo od října 1944 do konce války obléháno jednotkami československé a francouzské armády. Leták upozorňuje německé vojáky v Dunkerque na „poslední možnost“ vyvěsit bílé prapory a vzdát se spojenecké armádě. Zároveň je německému veliteli města admirálu Frisiovi nebo pověřenému zástupci přislíben průchod spojeneckými liniemi za účelem projednání kapitulace.

Leták si jako suvenýr přivezl do Československa Mikuláš Weis, příslušník Československé samostatné obrněné brigády na západní frontě.

Rozměry: výška 133 mm; šířka 214 mm

Leták byl do sbírky VHÚ Praha získán po 2. světové válce.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha