Prototyp československého cvičného bodáku ZK-522 (1952)

 

V československé armádě se praktikoval výcvik šermu bodákem ještě v šedesátých letech 20. století. Taktickou přípravu vojáka jako jednotlivce vyžadoval kromě jiných i předpis Pěch-III-6, který řešil otázky boje z blízka, zabíjení v léčkách, likvidaci jednotlivých protivníků a také šerm bodákem. Důraz na výcvik boje bodákem vedl v padesátých letech k tomu, že šerm bodákem byl v Československu v roce 1952 po sovětském vzoru zaveden jako sportovní disciplína, a to nejen v armádě, ale i v civilních oddílech šermu. Vyvrcholením bodákového sportu byla I. celostátní spartakiáda v roce 1955, kde byla zpracována skladba pro šerm bodákem pro cvičence Svazarmu.

U tohoto cvičného bodáku nahrazuje čepel tlačný píst o průměru 12 mm, který je zakončen hruškovitým nákončím o průměru 45 mm, vyrobeným z černé tvrzené gumy. Píst se po stlačení pohybuje ve válci o průměru 30 mm směrem dovnitř, překonává spirálovou pružinu a vyjíždí pod pažbu pušky. Na zadní části válce je našroubována průchozí matice. Jílec je obdobný jako u základního vzoru bodáku na pušku Mauser vzor 24.

Značení : na hlavním válci vyraženo „CVIČNÝ BODÁK ZK 522 – č.0002 KONSTRUKTA n.p. PRAHA“.

Celková délka 375 mm, délka pístu 192 mm.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha