Průkaz vládního vojska

 

Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava obdrželo již v prvním období své existence vlastní průkazky, které se viditelně odlišovaly od vojenských dokladů používaných předválečnou Československou armádou. Průkazka byla natištěna na voskovaném plátně. Na přední straně se nacházely základní údaje o majiteli a jeho fyzický popis včetně fotografie, na zadní straně byl prostor pro zanesení případných změn a pro razítka prodlužující platnost dokladu. Tento druh průkazu byl používán pouze na území protektorátu a po odchodu do Itálie v roce 1944 jej nahradily jednodušší papírové kartičky.

Prezentovanou průkazku vlastnil četař Josef Rychter (1915–1944), který svou vojenskou kariéru zahájil v roce 1935, kdy nastoupil vojenskou prezenční službu u dělostřeleckého pluku 1. Po skončení prezenční služby zůstal v armádě jako délesloužící poddůstojník. Po okupaci zbytku českých zemí a rozpuštění předválečné armády byl k 1. červenci 1939 převeden k vládnímu vojsku. Umístěn byl u 3. jezdecké roty praporu 4, kde setrval dalších 5 let.

Dne 24. května 1944 odjel s jednotkou do Itálie a již 24. června přešel k italským partyzánům, kde působil ve skupině por. Kletečky. Oddíl bojově působil především v rámci italské 19. garibaldiovské partyzánské brigády v údolí Viú až do 28. srpna 1944, kdy ustoupil pod tlakem nacistů na území Francie.

V československé armádě byl Josef Rychter prezentován 13. října 1944 a zařazen k oddílu kanonů proti útočné vozbě (OKPÚV). Krátce před Vánoci, 20. prosince 1944, se účastnil průzkumu předpolí poblíž Mille Brouge. Akce však dopadla tragicky – obrněná technika čekající na návrat pěších hlídek se stala cílem německého dělostřeleckého přepadu. Četař Josef Rychter a svobodník Otto Hůrka zahynuli na místě. Těžce zraněni byli svobodník František Klekr, který svému zranění podlehl o dva dny později, a vojín Michal Václav.

Rozměr průkazu: 14 x 10 cm

Vojenský průkaz Josefa Rychtera byl do sbírky VHÚ Praha získán převodem v roce 1994.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha