Průlom u Caporetta v Illustrirte Zeitung

 

Na konci října 1917 uskutečnila spojená rakousko-uherská a německá vojska na italské (jihozápadní) frontě poblíž dnešního slovinského městečka Kobarid (italsky Caporetto, německy Karfreit) úspěšný průlom, který ve svých důsledcích přivodil dočasný kolaps proti nim stojící italské armády. Itálie ve dnech následujících po průlomu přišla o přibližně 300 000 zajatých vojáků a obrovské množství válečného materiálu, nemluvě o ztrátě morální stability vojska i civilního obyvatelstva. Úspěšná ofenzíva, která vrhla Italy od pozic na řece Soči téměř sto kilometrů do vlastního vnitrozemí, vešla do historie pod označením „bitva u Caporetta“. Tato událost málem způsobila vyřazení Itálie z války, čemuž se podařilo zabránit hlavně díky stabilizaci fronty na řece Piavě a výrazné pomoci italských spojenců – Anglie, Francie a nově i Spojených států amerických.

Nenadálý úspěch vojsk centrálních mocností na italské frontě byl přirozeně s povděkem prezentován v německých a rakousko-uherských tiskovinách. Výjimkou nebyl ani německý obrázkový týdeník Illustrirte Zeitung. Zprávy o úspěšném průlomu na Soči se objevily v čísle 3881 -  časopis, jež vycházel od roku 1843, měl totiž kontinuální číslování. V době války byly výrazně převažujícím tématem ilustrací výjevy z frontových událostí zobrazující zpravidla v heroizované podobě úspěchy německých, rakousko-uherských a dalších spojeneckých vojsk. Zmíněné číslo však mohlo nabídnout konkrétní válečný úspěch v podobě fotografie zástupů italských zajatců, což mu dodávalo na mnohem větší důvěryhodnosti.

Illustrirte Zeitung si udržely kontinuitu i v meziválečném období a jejich zánik je spojen až s pozdní fází druhé světové války. Poslední číslo vyšlo v roce 1944. Zmíněný výtisk pochází z ročníkového svazku, který byl v roce 1925 zaevidován v knihovním fondu Památníku odboje – Archivu legií.

Citace:

Illustrirte Zeitung. Leipzig: Weber, 1917, č. 3881. 36 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha