Průvodce střeleckým okopem

 

V létě 1915 byla v Praze otevřena neobvyklá venkovní výstava – zákopový systém napodobující soudobé polní fortifikace. Jako místo realizace bylo zvoleno ženijní cvičiště na Císařském ostrově, vstupné bylo dobrovolné a jeho výtěžek byl určen na pomoc válečným invalidům a sirotkům.

Výstava provedla návštěvníka celým zákopovým systémem a předvedla mu i jeho postupný vznik a bezprostřední technické zázemí. Návštěvník mohl shlédnout například jednotlivé fáze budování zákopové linie od osamocených okopů pro ležící střelce až po finální zákop umožňující volný pohyb mužů, nechybělo ani velitelské stanoviště, dělostřelecká a předsunutá postavení nebo například polní latríny. Mimo to lákala návštěvníky k návštěvě zákopu i vojenská hudba, která v areálu koncertovala každou neděli a svátek. Jednotliví návštěvníci tak dostali možnost vytvořit si plastickou představu o podmínkách, ve kterých v té době žili, bojovali a umírali jejich blízcí na frontách světové války.

Praha byla po Vídni a Budapešti již třetí rakousko-uherskou metropoli, která se takovou atrakcí mohla pochlubit. Jednou z mála památek na velmi úspěšnou výstavu je i prezentovaný průvodce, který se zachoval ve sbírkách VHÚ Praha. Jedná se o oboustranně potištěný list papíru atypického formátu. Na jedné straně je schematická mapa zákopu, na druhé se nachází jeho bližší popis.

Rozměry: 42 x 33,5 cm

Leták byl do sbírky VHÚ Praha věnován v roce 2000.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha