Řád Bílého lva – I. třída, vojenská skupina

 

Řádem Bílého lva byli v mnoha případech dekorováni příslušníci armád dohodových mocností, kteří se v počátcích republiky podíleli na výstavbě československé branné moci, nebo ti, kteří už v průběhu první světové války spolupracovali s československými legiemi nebo byli součástí jejich velení. Z těchto důvodů byl řád 24. října 1925 udělen také italskému generálovi Andrea Grazianimu.

Andrea Graziani strávil většinu produktivního věku v armádě. První bojové zkušenosti získal v roce 1885 ve věku 21 let během bojů v Habeši. Projevoval se jako inteligentní a schopný velitel, což záhy vedlo k postupu na žebříčku hodností, takže na počátku první světové války již velel pluku italské lehké pěchoty (bersaglieri). Během války se aktivně účastnil bojů u Caporetta a na Piavě. Na jaře roku 1918 dostal za úkol vytvořit divizi složenou z Čechoslováků. Úkol úspěšně splnil a následně divizi velel až do druhé poloviny října 1918, kdy byl odvolán. Mezi československými vojáky byl velice oblíben a do nově vzniklého Československa zajížděl i po válce jako generál ve výslužbě. Jeho život ukončila nehoda v únoru 1931, kdy vypadl z jedoucího vlaku.

Popis:

Dekoraci tvoří dva exempláře, velkostuha s klenotem vojenské skupiny řádu a náprsní hvězda.

Klenot na velkostuze

Klenot na stuze představuje stříbrná zlacená pěticípá hvězdice o průměru 68 mm s trojhrotými paprsky, zakončenými zlatými kuličkami a vyvedenými v granátově červeném smaltu. Klenot převýšen volným závěsem v podobě lipového věnce, přeloženého zkříženými meči, jehož prostřednictvím je zavěšen na 100 mm široké červené stuze s bílými pruhy při okrajích.

Avers:

Ve středu hvězdice je stříbrný lev z československého malého státního znaku, nesoucí štítek se znakem Slovenska. Mezi jednotlivými rameny hvězdice jsou umístěny zlaté lipové listy.

Revers:

Na středu se nachází červeně smaltovaný medailon, nesoucí zlacený monogram ČSR. V mezikruží je modře smaltovaný opis: “Pravda vítězí”. Reversní strany paprsků hvězdice jsou červeně smaltovány a nesou ve středu štíty zemských znaků Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Náprsní hvězda

Řádová hvězda má průměr 88 mm.

Avers:

Na středovém medailonu se na červeně smaltovaném podkladu nachází lev z malého státního znaku, nesoucí štítek se znakem Slovenska. V červeně smaltovaném mezikruží prořezávaný stříbrný opis: PRAVDA VÍTĚZÍ s ozdobou dvou stylizovaných lipových listů. Od vnějšího stříbrného okraje medailonu vybíhají jehlancovité paprsky osmicípé hvězdy.

Revers:

Na středu medailonu o průměru 36 mm se nachází monogram ČSR, podložený vavřínovými listy.

Oba exempláře byly do původní sbírky Památníku osvobození získány darem v roce 1931.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha