Řád hvězdy Anjouanu, V. třída – rytíř

 

Řád hvězdy Anjouanu založil roku 1874 sultán Mohamed-Saïd-Omar, vládnoucí v souostroví Komory. Řád byl 18. června 1892 reorganizován a vzhledem k francouzskému koloniálnímu vlivu na Komory se brzy zařadil mezi tzv. koloniální řády a v září roku 1896 byl přijat francouzskou vládou. Ve Francii došlo v roce 1950 k jeho zařazení mezi francouzské zámořské řády spolu s Řádem černé hvězdy a po založení Národního řádu za zásluhy byl v roce 1963 ve Francii zrušen. Řád se uděloval vždy v pěti třídách po vzoru francouzského Řádu čestné legie jako čestný řád za služby prokázané komorskému sultánovi a Francii. Na Komorách došlo k obnovení řádu v roce 1992.

Popis:

Klenot tvořen jednostrannou stylizovanou stříbrnou osmicípou hvězdou o průměru 60 mm s cípy tvořenými svazkem sedmi plochých, perlením lemovaných paprsků, vzájemně oddělených vždy jedním krátkým paprskem. Na středu v bíle smaltovaném medailonu vztažená zlatá ruka, vyrůstající z půlměsíce, doplněná v horní části zlatými arabskými literami. V zlaceném mezikruží lemovaném briliantovým okrajem opis: ORDRE ROYAL DE L´ÉTOILE D´ANJOUAN / COMORES (Královský řád Hvězdy Anjouanu – Komory). Klenot zavěšen na 37 mm široké světle modré stuze se dvěma žlutými pruhy při okrajích.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán nákupem v roce 1981.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha