Radomír Kolář, Podzimní hony, 1980

 

Malíř, grafik a ilustrátor Radomír Kolář (1924–1993) byl v celém svém díle zaujat tématem zvířat a především koní. Měl k nim velmi blízký vztah. Dětství strávil na venkově a za války jezdil jako kočí. Postupně se začal věnovat motivům jezdeckých sportů. Jeho další vášní se stal sport. Je autorem několika emisí poštovních známek s touto tematikou (Mistrovství světa ve fotbalu v Itálii 1990, Zimní olympijské hry v Lillehammeru 1994 a další). Prezentovaná malba je právě ukázkou této části Kolářovy tvorby. Zachycuje zde dynamickou scénu z podzimního honu. Jezdci ve výrazných barevných livrejích se právě chystají k překonání vodního toku. Pro dosažení plasticity díla zvolil autor techniku kombinace olejomalby a akvarelu.

Druhá část Kolářovy tvorby souvisela s jeho členstvím v Armádním výtvarném studiu. Pracoval zde od roku 1964 a stal se jedním ze skalních umělců již doznívajícího socialistického realismu (cyklus Cestami vzpomínek, Květnové dny). Tvořil působivé monumentální bitevní scény z české historie (Husité na Baltu, Bitva u Chlumce). Je nazýván expresivním malířem s pevnou kompozicí díla a výraznou monochromatickou barevností.

Papír, kvaš, 40 x 60 cm.

Umělecké dílo bylo získáno do sbírky Vojenského historického ústavu Praha formou převodu v roce 2015.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha