Radomír Kolář, Přemysl Otakar II., 1988

 

 

Malba významného českého výtvarníka normalizační éry Radomíra Koláře (1924–1993) vznikla pro Armádní výtvarné studio v Praze krátce před pádem komunistického Československa. Obraz je součástí trilogie portrétů významných historických osobností českých dějin. Kromě honosného jezdeckého portrétu českého krále Přemysla Otakara II. vytvořil autor také podobizny českého krále a římsko-německého císaře Karla IV. a husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Vysoce pastózní malba rychle schnoucími akrylátovými barvami je velmi dynamická. Český král je zobrazen ve slavnostní zbroji, se znaky českého královského lva, moravské a slezské orlice. Z temně modrého pozadí vychází Přemyslova podobizna, připomínající parléřovský portrét.

Autor díla Radomír Kolář pocházel z Rakovníka. V padesátých letech vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění u profesorů Vratislava Nechleby a Miloslava Holého. Do roku 1964 působil na Akademii a poté se rozhodl pro vstup do Armádního výtvarného studia. Patřil k jeho dlouholetým, skalním a politicky prověřeným členům. Obsah jeho celoživotní tvorby je tematicky velmi rozmanitý. Vytvářel monumentální bitevní scény z východní fronty stejně jako motivy z dějin husitství. K jeho nejslavnějším dílům náleží obraz Husité na Baltu z roku 1954. Byl také autorem rozměrných realizací pro architekturu (například gobelín pro budovu Federálního shromáždění, mozaika pro Národní památník na Vítkově).

Sololit, akryl, 120 x 130 cm.

Umělecké dílo bylo získáno do sbírky Vojenského historického ústavu v Praze formou převodu v roce 1995.

 

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha